Welkom bij Palliaterm

U heeft gehoord dat u of uw naaste niet meer beter wordt. Dat is een ingrijpende mededeling. Het betekent ook dat u na moet denken over waar u het liefst de laatste fase van uw leven door wilt brengen, met wie en op welke wijze. De behandeling die u of uw naaste krijgt, is niet gericht op genezen, maar op het verbeteren van de kwaliteit van leven. Dit noemen we palliatieve zorg.

Zorg, tijd en aandacht

Palliaterm maakt het mogelijk dat mensen thuis kunnen sterven. Samen met mantelzorgers en vrijwilligers bieden onze professionals zorg, tijd en aandacht aan de zieke, zijn of haar familie en andere mantelzorgers. Wij overleggen met u hoe u deze laatste levensfase door wilt brengen en wat voor u belangrijk is.

Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken en de zorg direct te starten.

Volg ons ook op social media:

Infomare app

Voor patiënten die ongeneeslijk ziek zijn, is goede informatie over hun situatie belangrijk.

Het liefst in een zo vroeg mogelijk stadium. Goede informatie helpt bij het nemen van beslissingen en geeft meer regie. De Informare app is een informatiemap voor patiënten en naasten die te maken hebben met een ongeneeslijke ziekte. De map is persoonsgebonden en kunt u vullen met informatie waar u op dat moment behoefte aan heeft.