Naaste

Voor familie en naasten

Als u te horen hebt gekregen dat uw partner of familielid ongeneeslijk ziek is, wilt u deze laatste periode graag voor uw geliefde zorgen. Maar de zorg voor uw naaste is zowel lichamelijk als geestelijk vaak zwaar. Het is immers een periode van verlies en afscheid.

Als uw naaste thuis wil sterven, wilt u dit graag mogelijk maken. Misschien ziet u echter erg op tegen deze periode en weet u niet of u het wel aan kunt. Wij helpen u de zorg te organiseren en weten wie er ingezet kunnen worden. Zo voorkomen we dat u overbelast raakt en zorgen we ervoor dat u deze waardevolle tijd goed met elkaar door kunt brengen…

Rouwbegeleiding

Als u iemand hebt verloren, is dat in het begin nauwelijks te bevatten. Pas later als u alleen bent in huis, bij de eerste verjaardag of feestdag dringt het verlies echt tot u door. De verwerking van dit verdriet verloopt bij iedereen verschillend. Het ene moment is het dragelijk terwijl u een volgend moment overmand wordt door eenzaamheid en verdriet. Het accepteren van dit verdriet is een eerste stap in de verwerking. De ervaring leert dat deze gevoelens in de loop van de tijd minder worden. Belangrijk is om uw gevoelens te blijven delen met uw naasten en dat u de tijd neemt om te rouwen. Soms echter kan het fijn zijn om er met een professional over te praten. Zoek dan op tijd hulp en blijf niet met deze gevoelens rond lopen.

Ervaringen

“Nadat mijn moeder overleed, ben ik lang erg verdrietig geweest. Ze was nog maar 68! Ik kijk echter heel goed terug op de bijzondere tijd toen we bij haar gewaakt hebben. Ze zou eerst naar een verpleeghuis gaan om te sterven, omdat ze alleen is. Nadat we gesproken hadden met de verpleegkundige van Palliaterm, hebben we samen gekeken of we de laatste wens van onze moeder konden vervullen. Ze wilde namelijk graag thuis sterven in nabijheid van haar kinderen, zus en haar beste vriendin. Samen met de verpleegkundigen van Palliaterm en de vrijwilligers hebben we dat gerealiseerd. Ik ben er heel blij om, want ik heb hele mooie intense gesprekken gehad met mijn moeder. Maar ik mis haar wel nog ieder dag.”
Naaste