Patiënt informatie

Wat kunt u verwachten van Palliaterm

Palliaterm levert palliatieve zorg, de zorg in de laatste levensfase. Wij leveren deze zorg met een klein team van maximaal vijf zelfstandige zorgverleners. U krijgt dus weinig verschillende mensen over de vloer. De zorgverleners werken nauw samen met de mantelzorgers en vrijwilligers. Alle zorgverleners hebben een diploma verpleegkunde of verzorging en volgen regelmatig bijscholingen. Uw coördinerend zorgverlener coördineert de zorg en is aanspreekpunt voor u, uw naasten, vrijwilligers en andere professionals. Zij overlegt zo nodig met het ziekenhuis of uw huisarts over uw situatie als u dat wenst.

Verliesbegeleiding.

Als u hoort dat u ongeneeslijk ziek bent, levert dit heftige gevoelens en gedachten op. U heeft gevoelens van de controle kwijt zijn, verlies, hulpeloosheid, onrechtvaardigheid en machteloosheid. Er is plotseling geen toekomstperspectief meer.

Vaak helpt het om uw gevoelens te delen met familie en vrienden. Dit geeft u de kracht om door deze moeilijke periode heen te komen. Soms kan uw directe omgeving niet voldoende steun bieden. Dan kunnen wij u in contact brengen met een professional die u helpt met deze nieuwe situatie om te gaan.

Ervaringen

Van de dokter kreeg ik te horen dat mijn kanker niet meer te genezen was. Ik wilde het liefst direct naar huis en niet langer in het ziekenhuis blijven, waar ik niet mijn eigen dagritme kan bepalen. De verpleegkundige adviseerde mij om na te denken over een hospice, waar vaak een huiselijke sfeer hangt. Voor mij was het echter belangrijk om in mijn eigen huis te zijn.

Mijn vrouw zag er wel tegenop dat ik thuis zou komen, omdat ze niet zo sterk is. Toen we hoorden over Palliaterm hebben we contact gezocht en kon ik dezelfde dag al naar huis. Nu kunnen we 24 uur per dag een beroep doen op de zorgverleners van Palliaterm en krijgt mijn vrouw ondersteuning van een vrijwilliger als het haar te zwaar wordt.

Patiënt